Aktualności

Oferta dla osób dorosłych, bezrobotnych i poszukujących pracy, chcących podnieść kompetencje i kwalifikacje językowe (możliwość dofinansowania z PUP)

czytaj więcej

ZAPISY NA KURSY

ZAPISY NA KURSY
1-30.09.2022
WE WRZEŚNIU NASZE BIURO BĘDZIE CZYNNE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8-19
ZAPRASZAMY !

plakat-22

 

czytaj więcej

Rekomendacja RIT

Otrzymaliśmy rekomendację Komitetu Sterujące RIT dla projektu pn.: "Kompleksowy program szkoleń językowych i komputerowych dla mieszkańców Subregionu Północnego - edycja II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT 

czytaj więcej

ŚLĄSKIE SUBREGION PÓŁNOCNY EDYCJA II - BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

czytaj więcej

ŚLĄSKIE SUBREGION PÓŁNOCNY - BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

 

czytaj więcej

ŚLĄSKIE SUBREGION CENTRALNY - BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

 

czytaj więcej

ŚLĄSKIE - BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

 

czytaj więcej