Kursy językowe

Od wielu lat organizujemy kursy językowe. Z naszych doświadczeń wynika, że największą skuteczność przy nauczaniu języka osiąga się w małych grupach i właśnie dlatego wszystkie nasze zajęcia językowe odbywają się w grupach od 6 do 8 osób.
Osoba zgłaszająca się po raz pierwszy na nasze kursy językowe proszona jest o wypełnienie krótkiego testu kwalifikującego na odpowiedni poziom zaawansowania.
Zapewniamy ciągłość kształcenia. Przejście na kolejny, wyższy poziom jest możliwe, jeżeli uczeń opanował najważniejsze elementy programu realizowanego w danym roku szkolnym.
Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Nasze kursy odbywają się w naszym nowym budynku w Mstowie.

ANGIELSKI
Naszą specjalnością są kursy językowe, włącznie z zajęciami przygotowującymi do międzynarodowych egzaminów językowych. 

Oferujemy następujące kursy:

 • Dla dzieci w wieku 5-12 lat
  2 x 45 minut w tygodniu, 30 lekcji w semestrze, 2 semestry w roku                                                                  Cena: 900 zł za semestr
 • Dla młodzieży i dorosłych
  2 x 90 minut w tygodniu, 60 godzin w semestrze, 2 semestry w roku                                                                Cena: 1800 zł za semestr
 • Przygotowanie do międzynarodowego egzaminu językowego
  2 x 90 minut w tygodniu, 60 godzin w semestrze, 2 semestry w roku                                                                Cena: 1800 zł za semestr
 • Przygotowanie do matury
  2 x 90 minut w tygodniu, 60 godzin w semestrze, 2 semestry w roku                                                                Cena: 1800 zł za semestr
 • Business English 
 • Kursy dla firm

NIEMIECKI

 • Dla dzieci w wieku 5-12 lat
  2 x 45 minut w tygodniu, 30 lekcji w semestrze, 2 semestry w roku                                                                  Cena: 900 za semestr
 • Dla młodzieży i dorosłych
  2 x 90 minut w tygodniu, 60 godzin w semestrze, 2 semestry w roku                                                               Cena: 1800 zł za semestr
 • Przygotowanie do matury
  2 x 90 minut w tygodniu, 60 godzin w semestrze, 2 semestry w roku                                                                Cena: 1800 zł za semestr
 • Kursy dla firm

WŁOSKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, HISZPAŃSKI

 • Dla dzieci w wieku 5-12 lat
  2 x 45 minut w tygodniu, 30 lekcji w semestrze, 2 semestry w roku                                                                  Cena: 900 zł za semestr
 • Dla młodzieży i dorosłych
  2 x 90 minut w tygodniu, 60 godzin w semestrze, 2 semestry w roku                                                                Cena: 1800 zł za semestr
 • Kursy dla firm

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY TEST!

MAŁE GRUPY
PRZYJAZNA ATMOSFERA
ZNIŻKI DLA RODZIN
 

wstecz