Dla najmłodszych

Zapraszamy dzieci z klas 0-3 na zajęcia dodatkowe. Profil zajęć zostanie opracowany zgodnie z oczekiwaniami i pomysłami dziecka i rodziców. Oferujemy nie tylko pomoc przy odrabianiu lekcji, ale przede wszystkim dbałość o rozwój talentów dziecka. Możemy ukierunkować spotkania w dowolny sposób, tak by młody człowiek rozwijał swoje zainteresowania humanistyczne, matematyczne, językowe, muzyczne czy plastyczne. Organizujemy zajęcia indywidualne lub grupowe.

wstecz