Aktualności

logotypy-fe

Zapraszamy osoby pracujące, w wieku 18+, mieszkające na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego do wzięcia udziału w kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) i komputerowych w ramach projektu  pn. „Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego” nr RPSL.11.04.03-24-0AE7/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wstecz