Ośrodek Egzaminacyjny TGLS

AKREDYTOWANE CENTRUM EGZAMINACYJNE TGLS

  Centrum Edukacyjne Comma jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS  oraz posiada Znak Jakości TGLS QUALITY ALLIANCE.  

EGZAMIN TGLS

Jest to krótki egzamin sprawdzający wszystkie umiejętności językowe w sposób przystępny dla kandydata. Egzamin jest dostępny na wszystkich poziomach trudności: A1 – C2 i przeprowadzany w formie testu papierowego.

Zaprojektowany tak, aby swoją formą i długością trwania był przystępny nawet dla uczestników, którzy dopiero rozpoczęli naukę języka obcego.

Wszystkie części egzaminu kładą nacisk na praktyczną umiejętność komunikacji w języku obcym.

Egzamin TGLS DIRECT testuje po kolei:

 • rozumienie ze słuchu (czas trwania: 15 minut na wszystkich poziomach),
 • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej (czas trwania: 15 minut na poziomach A1-A2 i B1 – B2, 35 minut na poziomach C1 – C2),
 • komunikację pisemną (czas trwania: 15 minut na poziomach A1 i A2, 20 minut na poziomach B1-B2, 30 minut na poziomach C1-C2),
 • komunikację ustną (czas trwania: ok. 10 minut na poziomach A1 i A2, 15 minut na poziomach B1-C2).

Egzamin TGLS DIRECT znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy mogą robić notatki, natomiast wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi. Tylko odpowiedzi ujęte na karcie odpowiedzi będą ocenione.

WYNIKI

Kandydat otrzymuje wynik odpowiadający poziomowi zaawansowania zgodny ze skalą kompetencji językowych Rady Europy CEFR. Informacja podana na certyfikacie to zarówno łączna ocena wszystkich kompetencji w skali CEFR oraz graficzna prezentacja poziomu w skali CEFR za poszczególne sprawności.

TABELA WYNIKÓW

tabela punktowa A1 – B2 wyniki TGLS DIRECT

Wynik egzaminu TGLS DIRECT na poziomie A1

poziom CEFR

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstu czytanego

Komunikacja pisemna

Komunikacja ustna

 

Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom A1 w przypadku osiągnięcia min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminu

Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom A1 w przypadku osiągnięcia min. 18 punktów za obie części egzaminu

   

A1

60% wzwyż

60% wzwyż

9 – 18 punktów

9 – 18 punktów

   
             

0*

do 59%

do 59%

0 – 8 punktów

0 – 8 punktów

   
             

Wynik egzaminu TGLS DIRECT na poziomie A2

poziom CEFR

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstu czytanego

Komunikacja pisemna

Komunikacja ustna

 

Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom A2 w przypadku osiągnięcia min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminu

Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom A2 w przypadku osiągnięcia min. 38 punktów za obie części egzaminu

   

A2

60% wzwyż

60% wzwyż

19 – 33 punkty

19 – 33 punkty

   
             

A1*

do 59%

do 59%

9 – 18 punktów

9 – 18 punktów

   
             

Wynik egzaminu TGLS DIRECT na poziomie B1

poziom CEFR

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstu czytanego

Komunikacja pisemna

Komunikacja ustna

 

Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom B1 w przypadku osiągnięcia min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminu

Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom B1 w przypadku osiągnięcia min. 68 punktów za obie części egzaminu

   

B1

60% wzwyż

60% wzwyż

34 – 48 punktów

34 – 48 punktów

   
             

A2*

do 59%

do 59%

19 – 33 punkty

19 – 33 punkty

   
             

Wynik egzaminu TGLS DIRECT na poziomie B2

poziom CEFR

Rozumienie ze słuchu

Rozumienie tekstu czytanego

Komunikacja pisemna

Komunikacja ustna

 

Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom B2 w przypadku osiągnięcia min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminu

Wynik liczony łącznie za obie sprawności; poziom B1 w przypadku osiągnięcia min. 98 punktów za obie części egzaminu

   

B2

60% wzwyż

60% wzwyż

49 – 60 punktów

49 – 60 punktów

   
             

B1*

do 59%

do 59%

34 – 48 punktów

34 – 48 punktów

   
             

* poziom wskazany na certyfikacie w przypadku nie osiągnięcia wyniku pozwalającego na uzyskanie certyfikatu na egzaminowanym poziomie.

ZALETY

Certyfikat TGLS – korzyści dla kandydata:

 • egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu przeprowadzany jest w dowolnym momencie w Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS w całej Polsce;
 • certyfikat nie przedawnia się;
 • może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;
 • daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;
 • wynik określany jest w postaci aktualnego poziomu wiedzy w skali CEFR;
 • egzamin można zdawać wielokrotnie aby w miarę nauki i podnoszenia poziomu znajomości języka poprawiać wynik uzyskiwany na teście.
 • egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji;
 • ze względu na przyjazną kandydatom formułę i typy ćwiczeń, test nie wymaga wcześniejszych szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie do egzaminu

UZNAWALNOŚĆ

Certyfikaty TGLS:

 • są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej;
 • zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z  zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.
 • są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

wstecz