Egzaminy Cambridge

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów Cambridge. U nas możesz wziąć udział w kursach przygotowawczych do egzaminów oraz dokonać wszelkich formalności związanych z rejestracją na egzamin.

logo-addvantage.jpgZnajdź najbliższą szkołę
z programu Addvantage
»

Dowiedz się więcej o egzaminach Cambridge:

Uznawalność egzaminów Cambridge ESOL

Oferowane przez nas egzaminy językowe Cambridge są najbardziej znanymi egzaminami językowymi na całym świecie, oferowanymi przez Uniwersytet Cambridge już od blisko 100 lat.

Jeżeli chcesz…

 • udowodnić, że jesteś ambitny i wytrwały
  Certyfikaty Cambridge są najbardziej obiektywnym i najbardziej prestiżowym ukoronowaniem zdobytych przez Ciebie umiejętności językowych.
   
 • studiować w Polsce lub za granicą
  Certyfikaty Cambridge są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia.
  W Polsce blisko 200 uczelni uznaje egzaminy KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC oraz IELTS na różnych etapach kształcenia. Kliknij na egzamin, żeby zobaczyć jakie uczelnie go uznają.
 • uzyskać zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego
  Na liście uznawanych certyfikatów znajdują się następujące produkty z oferty egzaminacyjnej British Council: FCE, CAE, CPE, BEC V, BEC H, IELTS (min. 6 punktów)
   
 • znaleźć dobrą pracę
  Certyfikaty Cambridge są uznawane przez największe, międzynarodowe firmy na całym świecie przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego oraz przy awansie zawodowym.
  W Polsce ponad 50 firm uznaje certyfikaty KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC oraz IELTS. Kliknij na egzamin, żeby zobaczyć jakie firmy go uznają.
   
 • zostać pracownikiem polskiej służby cywilnej
  FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher oraz IELTS (powyżej 6 punktów) uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej.
   
 • zostać nauczycielem języka angielskiego
  FCE zdane na ocenę A lub B jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych a także nauczycielami przedmiotów prowadzonych w języku angielskim innych niż język angielski w szkołach dwujęzycznych.

  CAE oraz CPE zdane na oceny A, B lub C jest uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, szkołach policealnych, bibliotekach pedagogicznych oraz innych placówkach edukacyjnych.

  Dodatkowo od 1 września 2009 roku IELTS (5.0 – 6.0 punktów) uznawany będzie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych a także nauczycielami przedmiotów prowadzonych w języku angielskim innych niż język angielski w szkołach dwujęzycznych.

  Również od 1 września 2009 roku IELTS (6.5 i więcej punktów) będzie uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, szkołach policealnych, bibliotekach pedagogicznych oraz innych placówkach edukacyjnych.

  Oprócz ww. kwalifikacji osoba taka musi spełniać inne kryteria i warunki, o których mowa w rozporządzeniu.
   
 • pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
  CPE jest uznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe wymagane od pracowników ministerstwa.
   
 • zostać przewodnikiem wycieczek
  FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher oraz IELTS (powyżej 6 pkt) uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.
   
 • wyjechać do Australii, Nowej Zelandii lub Kanady
  IELTS jest wymagany przez ambasady tych krajów, od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.
   
 • otrzymać obywatelstwo brytyjskie
  IELTS (co najmniej 6,5 pkt) jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od osób ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie.
   
 • otrzymać dyplom językowy ważny na całe życie
  Pamiętaj, że dyplomy KET, PET, FCE, CAE, CPE i BEC są ważne bezterminowo. IELTS jest ważny 2 lata.
  Więcej na temat egazminów możesz przeczytać kllikająć wybrany program:
wstecz