Akredytowane Centrum Egzaminacyjne TELC

Centrum Edukacyjne COMMA posiada akredytację do przeprowadzania międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Rady Europy TELC.

TELC - The European Language Certificates jest systemem egzaminów stworzonych
w oparciu o program ramowy Common European Framework of Reference Rady Europy.

Egzaminy TELC są uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, m.in. przez izby handlowe, instytucje rządowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa międzynarodowe.

TELC został opracowany i jest administrowany przez WBT (Weiterbildungs - Testsysteme)
z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. Wszystkie egzaminy TELC są sprawdzane i oceniane we Frankfurcie.

Centrum Edukacyjne COMMA zatrudnia własnych egzaminatorów, którzy uzyskali specjalne uprawnienia do ich przeprowadzania. Egzaminują oni zarówno w dniu wyznaczonym przez klienta, jak i w miejscu dla niego najbardziej dogodnym, np. w siedzibie firmy.

CZYM SĄ EGZAMINY TELC:

TELC The European Language Certificates to system egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Zaletą tego systemu jest porównywalność egzaminów TELC. Oznacza to, że egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zawansowany niższy) odpowiada pod względem trudności egzaminowi z języka angielskiego czy rosyjskiego na tym samym poziomie. Oceny są również porównywalne. Poziom Kompetencji określony przez Radę Europy ściśle opisuje kompetencje językowe uzyskane na danym egzaminie - począwszy od poziomu A1 (beginner) skończywszy na poziomie C2 (near-native speaker competence) ułatwiając instytucjom
i pracodawcom zorientowanie się co do rzeczywistych umiejętności językowych swoich studentów czy pracowników. Ponadto Common European Framework of Reference Rady Europy uwzględnia skalę poziomów i kompetencji językowych dla wszystkich instytucji
i organizacji zajmujących się opracowywaniem testów i egzaminów językowych co sprawia, że TELC jest egzaminem porównywalnym w kilku językach i na różnych poziomach. Np.:

Ekwiwalenty poziomów egzaminów certyfikacyjnych

ALTE Level

ALTE Level Description

Cambridge Examinations

TELC

Goethe

0

Beginner (Breakthrough)

 

A1

 

1

Elementary (Waystage)

KET

A2

 

2

Lower Intermediate (Threshold)

PET

B1

Prufung Zertificat Deutsch

3

Upper Intermediate (Independent User)

FCE

B2

Prufung Deutsch für den Beruf

4

Advanced (Competent User)

CAE

C1

 

5

Very Advanced (Good User)

CPE

C2

 

TELC został opracowany i jest administrowany przez WBT GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej. WBT ma 38-letnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.

Certyfikaty TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka na danym poziomie, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się.

Egzamin TELC składa się z 6 poziomów począwszy od poziomu podstawowego (A1 i A2) na poziomie zaawansowanym skończywszy (C1 i C2). Na wyższych poziomach zaawansowania istnieją także odmiany egzaminu testujące język używany w biznesie czy turystyce i hotelarstwie.

Będąc odpowiednikiem egzaminów przeprowadzanych przez British Council czy Instytut Goethego egzaminy TELC różnią się jednocześnie od nich tym, że są prostsze, nastawione na komunikację (gramatyka jest w nich zredukowana do minimum) i zdaje się je w jeden dzień.

Każdy egzamin jest sprawdzany i oceniany we Frankfurcie. Wyniki egzaminu i certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na danym poziomie zdający otrzymuje po miesiącu od daty przeprowadzenia egzaminu.

Raz uzyskany certyfikat TELC nigdy nie traci swojej ważności.

Egzaminy podzielone są na część ustną i pisemną. Część pisemna to ćwiczenia testujące rozumienie tekstu czytanego i słuchanego: część ustna to rozmowa w danym języku.

Poszczególne części egzaminu mogą się różnić od siebie w zależności od poziomu.

Jeśli zdający nie zda którejś części egzaminu od poziomu B1 może ją powtórzyć, by uzyskać certyfikat. Nie musi powtarzać części, które zaliczył. Na poziomach A1 i A2 zawsze uzyskuje się certyfikat

CO DAJĄ EGZAMINY CERTYFIKACYJNE TELC?

Egzamin TELC na poziomie B1 i powyżej otwiera drogę do ubiegania się o pracę
w strukturach unijnych w Polsce i za granicą ZA GRANICĄ: Egzaminy TELC są uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. np.: w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w kolegiach i uniwersytetach.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dn.01.08.2017r., które weszło w życie z dniem 01.10.2017r. certyfikaty TELC stanowią potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych.

 Dotyczy to certyfikatów TELC z pięciu  języków dla podstawowej znajomości języka obcego:

- telc English B2

- telc Deutsch B2

- telc Italiano B2

- telc Francais B2

- telc Espanol B2

 oraz certyfikatów TELC z dwóch języków dla zaawansowanej i biegłej znajomości języka obcego:

- telc English C1 oraz telc English C2

- telc Deutsch C1 oraz telc Deutsch C2

wstecz