Uczestnicy

1. W szkoleniach - z własnej inicjatywy - uczestniczyć mogą osoby spełniające kryteria Uczestników zawarte we wniosku o dofinasowanie Projektu, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacyjną , określoną w Regulaminie.

2. W  szkoleniach z języka angielskiego mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  • Pracują, mieszkają lub uczą się na obszarze województwa łódzkiego;
  • Są w wieku 50+;
  • Nie znają języka angielskiego.

 

3. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji otrzymają:

  • Kobiety – 4 punkty
  • Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – 2 punkty
  • Osoby z wykształceniem maksymalnie średnim (do poziomu ISCED 3) – 3 punkty

Równa liczba punktów preferuje osoby najdłużej niepracujące.

wstecz