ŚLĄSKIE subregion centralny

"Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego" - RPSL.11.04.03-24-0AE7/20