Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne:

  Zał._1_-_Formularz_zgł_-_dane_osobowe_uczestnika_Łódz_.pdf

 Zał._4_-_Oświadczenie_prowadzenie_działalności_gospodarczej_Łódź_.pdf

  Zał._5_-_Oświadczenie_angielski_COMMA_Łódz_.pdf

 Zał._6_Zaświadczenie_o_zatrudnieniu_COMMA_Łódź_.pdf

Zgłoszenia można dokonać:

1. osobiście, w trakcie spotkania rekrutacyjnego

lub

2. wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o nieznajomości języka angielskiego, a następnie przesłać listownie lub mailem:

Centrum Edukacyjne COMMA

ul. Wolności 106, 42-244 Mstów

e-mail: ania@comma.edu.pl

tel. 577 877 533

wstecz