Rekrutacja

 Zał._1_-_Formularz_zgł_-_dane_osobowe_uczestnika_.pdf

  Zał._2a_oświadczenie_osoby_aplikującej_o_udział_w_projekcie_.pdf

 Zał._2b_oświadczenia_uczestnika_projektu_1.pdf

 Zał._3_-_Zaświadczenie_o_zatrudnieniu_.pdf

 Zał._4_-_Oświadczenie_prowadzenie_działalności_gospodarczej_.pdf

 Zał._5_-_Zgłoszenie_na_szkolenie_.pdf

  Umowa-uczestnictwa-w-projekcie-Centralny

 test_wstępny_komputerowy.pdf

 test_wstępny_z_angielskiego.pdf

 Test_wstępny_z_niemieckiego.pdf

adres biura: Centrum Edukacyjne COMMA

42-244 Mstów, ul. Wolności 106

e-mail: biuro@comma.edu.pl tel. 883 379 039

UWAGA! Formularze wypełnione nieczytelnie lub w których brakować będzie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Etap II –  Weryfikacja kryteriów – sprawdzenie kwalifikowalności uczestników na podstawie kryteriów dostępu.

Etap III – weryfikacja kryteriów punktowych – przyznanie punktów premiujących.

Etap IV – badanie poziomu kompetencji cyfrowych/ językowych celem określenia poziomu bazowego stanu wiedzy/ kompetencji/umiejętności cyfrowych/językowych kandydata/ kandydatki – test poziomujący.

Etap V – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, sporządzenie protokołu z uzasadnieniem zakwalifikowania lub nie.

Etap VI – wyniki, wysłanie e-mailem/pocztą /telefonicznie informacji o zakwalifikowaniu  lub nie do projektu.

Etap VII – potwierdzenie przez Uczestników udziału w szkoleniu, podpisanie umów uczestnictwa i załączników: oświadczenia/zaświadczenia potwierdzające status UP zgodny z kryteriami na dzień przystąpienia do projektu.

Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie decydować kolejność rejestracji na Portalu projektu/w Punkcie Kontaktowym.

wstecz