Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji językowych wśród 408 osób dorosłych (245 K, 163 M), które ukończyły 50 rok życia, uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego, dzięki organizacji kursu języka angielskiego na poziomie A1 zakończonym egzaminem językowym w standardzie TELC, w terminie 1.08.2019 – 31.07.2021.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: 11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności: XI.2 Kształcenie osób dorosłych: XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych.

wstecz