Informacje o projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji  lub kompetencji językowych (język angielski, niemiecki, francuski) oraz kwalifikacji  lub kompetencji cyfrowych oraz walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych u minimum 70% uczestników projektu spośród 364 osób pracujących (219 K, 145M ), w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego, na terenie następujących miast/gmin: Będzin, Bieruń, Bojszowy, Bytom, Ciasna, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Goczałkowice Zdrój, Katowice, Knurów, Krupski Młyn, Lędziny, Łazy, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Mysłowice, Ogrodzieniec, Orzesze, Ożarowice, Pilchowice, Psary, Pszczyna, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Wojkowice,  Woźniki, Zabrze, Zawiercie, Zbrosławice, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach przeprowadzonych w terminie 01.01.2019 – 31.12.2022 r. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych dla poddziałania: 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT . Zajęcia będą się odbywały w w/w miejscowościach województwa śląskiego.

Wartość projektu: 704.792,80 zł

Dofinansowanie UE: 599.073,88 zł

wstecz